VÄLKOMMEN TILL 2020 ÅRS KOMMUNKONFERENS!


Vi vänder oss till dig som arbetar med samhällsbyggnad, VA-verksamhet, kommunalteknik, IT och GIS. Under två dagar erbjuds inspiration, kompetensutveckling och best practice kring hur din verksamhet kan förbättras och förenklas. Du får ta del av myndighetsnytt, kundberättelser, visioner och framtid. Våra egna experter visar demos där vi varvar teknik och tillämpning.

Konferensen hålls på Clarion Hotel & Congress MALMÖ LIVE. Vi ses väl?

Konferensen anordnas av:

visibility

FOKUSOMRÅDEN

Samhällsbyggnad

Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen – hur gör man i praktiken? Vilka krav ställer myndigheter och hur underlättas en aktiv medborgardialog? Kom och uppdatera dig på senaste nytt inom kart- och planförsörjning!

VA-verksamhet

Vad händer i VA-Sverige och hur påverkar det dig som arbetar i en VA-organisation? Träffa Svenskt Vatten, våra egna verksamhetsspecialister och kunder – tillsammans bjuder vi på ny kunskap!

Kommunalteknik

Vilka är de vanligaste utmaningarna inom gaturummet och grönstruktur? Hur kan du dra nytta av ny teknik och smarta arbetsflöden för att skapa ett digitalt gaturum? Vi erbjuder trendspaning, inspiration och konkreta rekommendationer.

IT/GIS

Digitalisering, ny teknik och ökade behov kring samverkan, effektivisering och dialog ställer krav på grunddatahantering och dig som arbetar med geografiska data och IT. Vi visar bästa tipsen för dig inom kommun.

explore

DELTA I KONFERENSEN FÖR ATT:

Utvecklas

I din yrkesroll. Få ny kunskap och verktyg som kan omsättas till praktisk nytta i din egen vardag.

Utbildas

Lyssna på myndigheter och branschorganisationer. Ta del av tips kring våra produkter.

Nätverka

Träffa oss, kollegor från andra kommuner/bolag och knyt kontakter med branschfolk.

event

AGENDA

Klicka på respektive dag för att se agendan. Du kan även klicka på respektive föreläsning och läsa om dess innehåll samt presentatör.

09.30-10.50

Inledning – framåtblick, nyheter och inspiration

11.00–11.30

Framtidsspaning – Digital samhällsbyggnad

Framtidsspaning – Digitalt gaturum

Framtidsspaning – Digital VA-verksamhet

Framtidsspaning – Geodata och geografisk analys

11.40–12.00

Roadmap GEOSECMA for ArcGIS: Karta och detaljplan

Roadmap GEOSECMA for ArcGIS: Systemövergripande

Roadmap GEOSECMA for ArcGIS: VA-verksamhet och Gaturummet

Roadmap ArcGIS-plattformen

12.00–13-00

LUNCH

13.00–13.30

Sensorer och experimentplattform för IoT

Så ajourhåller Värnamo 3D-byggnader

Övervakning med ArcGIS Monitor

NIS-direktiv och VA-säkerhet i Portal for ArcGIS

ArcGIS Pro

13.35–14.05

Krisberedskap i Värnamo

Region Gotland – Status i DISA-projektet

Drone2Map – från drönarfoto till 3D-modell

VIVAB har koll på VA-läget med Operations Dashboard

Introduktion till ArcGIS Enterprise

14.10–14.40

Parkverksamheten i Uppsala

Ny innovativ ÖP i Karlskrona

Systemadministration i GEOSECMA – Basic

Helsingborg använder sensorer i gatubrunnar

Befolkningsanalys i Community Analyst

14.40–15.10

FIKA

15.10–15.40

Beläggningsinventering med Ramboll

ArcGIS Urban i tidiga skeden

Systemadministration i GEOSECMA – Avancerad

Inventering på VIVAB

Survey 123 for ArcGIS

15.45–16.15

ArcGIS QuickCapture för insamling av driftsdata vid inspektion och rondering

ArcGIS Urban i svensk samhällsplanering

Så bygger man en tomtkartetjänst

Tillskottsvatten i Karlskrona

Cityworks – GIS-baserad ärendehantering för infrastruktur och anläggningar

18.30–

MIDDAG MED UNDERHÅLLNING

08.30–09.00

Best practice – kom igång med trädinventering

Kommunens geodataportal

Best Practice – så publicerar du en 3D-scen

Utility Networks skapar nytta i VA

ArcGIS Enterprise – Administrera din Portal

09.05–09.35

Trädinventering med Collector for ArcGIS

Digitalisering av äldre detaljplaner – Best practice

Best practice – testmiljö i Sundbyberg

Story Map för presentationer inom VA

Nya ArcGIS QuickCapture

09.35–10.05

FIKA

10.05–10.35

Ny produkt för lokala trafikföreskrifter

Digital ÖP – från databas till visualisering i Story Maps

GEOSECMA for ArcGIS Enterprise – Systemarkitektur

Framtidens smarta VA-nät med sensorer och automation i Sandviken Energi och Vatten AB

Nya Collector for ArcGIS

10.40–11.10

Nyheter från Trafikverket

Avancerad redigering och topologihantering i primärkarta

Stockholm Vatten och Avfall - VA-kommunikation med kartberättelser

Best practice – grunddataförsörjning i VA

Så arbetar du med kartografi

11.15–11.45

Cykelinfrastruktur – Trafikverkets syn

Optimerade arbetsflöden för nybyggnadskarta/detaljplan

Trelleborgs användning av Collector for ArcGIS inom VA

Avancerad databashantering i VA

Befolkningsanalys i ArcGIS Insights

11.50–12.20

Ovanåker multikriteriaanalys -energieffektivisering i samällsplaneringen

Tillsynsapp för miljö och bygglov i Karlskrona

Repetition av pass "Drone2Map – från drönarfoto till 3D-modell"

Svenskt vatten trendspanar

Effektivisera din datahantering – låt FME göra jobbet

12.20–13.20

LUNCH

13.20–13.50

Digitalt gaturum i Knivsta - från inget till allt

Så optimeras ett införande av BAL

En kommun - en gemensam kartportal

RISE – rapport om smarta VA-nät

ArcGIS Enterprise – Var har mitt data tagit vägen?

13.55–14.25

Best practice – från vägnät till skötsel av gaturummet

Digital tvilling i Karlskrona kommun

Mer information inom kort

Tillskottsvatten i Kungälv

Operations Dashboard for ArcGIS – Best practice

14.30–15.00

Kommunens geodataportal för det digitala gaturummet

AI och planbestämmelser i Örebro

Boverket – remiss för föreskriftsrätt

Förnyelseplanering – risk och konsekvens

Web AppBuilder for ArcGIS

15.05–15.35

Enklare planering med GEOSECMA Grävtillstånd

Planera trafikvägar i Knivsta

Repetition av pass "Kommunens geodataportal"

Nyckeltal och verksamhetsstyrning i VA

Story Maps – Best practice

15.35–

SPRINGFIKA

business

Boende

Du bokar och betalar själv eventuell övernattning på valfritt hotell. Vi rekommenderar Clarion Hotel & Congress MALMÖ LIVE, där konferensen hålls och där vi har ett antal rum reserverade för oss med avtalad rabatt. Bokning görs via mejl till book@clarionlive.se där du anger bokningskod GR028542 samt dina faktureringsuppgifter. Det är möjligt att kostnadsfritt avbeställa bokat rum ända fram till dagen innan bokat datum.

Boka snarast logi för att säkerställa hotellrum där vi konfererar.


local_dining

Helkväll med god mat och underhållning!

Första dagens konferens avslutar vi med en gemensam trevlig kväll. Vi intar en tre-rätters meny, väl sammansatt med genomtänkta smaker och ekologiska råvaror. Därefter blir det underhållning med musik och dans. Så förbered dig på en på en fartfylld kanonkväll!


Anmäl dig till konferensen

I anmälningsformuläret hittar du även information om konferensavgift.

Anmäl dig här