VÄLKOMMEN TILL 2020 ÅRS KOMMUNKONFERENS!


Nu är årets konferens igång och vi hoppas ni kommer att inspireras under dessa två fullpackade dagar. Här nedan finner du allt du behöver för att hitta rätt under konferensen.

event

AGENDA

Klicka på respektive dag för att se agendan. Du kan även klicka på respektive föreläsning och läsa om dess innehåll samt presentatör.

09.30-11.00

Inledning – framåtblick, nyheter och inspiration

HIGH

11.10–11.35

Framtidsspaning – Digital samhällsbyggnad

LIVE 1

Framtidsspaning – Digitalt gaturum

LIVE 2

Framtidsspaning – Digital VA-verksamhet

LIVE 6-7

Framtidsspaning – Geodata och geografisk analys

LIVE 3

11.40–12.00

Roadmap GEOSECMA for ArcGIS: Karta och detaljplan

LIVE 1

Roadmap GEOSECMA for ArcGIS: Systemövergripande

LIVE 2

Roadmap GEOSECMA for ArcGIS: VA-verksamhet och Gaturummet

LIVE 6-7

Roadmap ArcGIS-plattformen

LIVE 3

12.00–13-00

LUNCH

13.00–13.30

Sensorer och experimentplattform för IoT

LIVE 1

Så ajourhåller Värnamo 3D-byggnader

LIVE 2

Övervakning med ArcGIS Monitor

LIVE 4-5

NIS-direktiv och VA-säkerhet i Portal for ArcGIS

LIVE 6-7

ArcGIS Pro

LIVE 3

13.35–14.05

Krisberedskap i Värnamo

LIVE 1

Region Gotland – Status i DISA-projektet

LIVE 2

Inställt pga sjukdom

LIVE 4-5

VIVAB har koll på VA-läget med Operations Dashboard

LIVE 6-7

Introduktion till ArcGIS Enterprise

LIVE 3

14.10–14.40

Parkverksamheten i Uppsala

LIVE 1

Ny innovativ ÖP i Karlskrona

LIVE 2

Systemadministration i GEOSECMA – Basic

LIVE 4-5

Helsingborg använder sensorer i gatubrunnar

LIVE 6-7

Befolkningsanalys i Community Analyst

LIVE 3

14.40–15.10

FIKA

15.10–15.40

Beläggningsinventering med Ramboll

LIVE 1

ArcGIS Urban i tidiga skeden

LIVE 2

Systemadministration i GEOSECMA – Avancerad

LIVE 4-5

Inventering på VIVAB

LIVE 6-7

Survey 123 for ArcGIS

LIVE 3

15.45–16.15

ArcGIS QuickCapture för insamling av driftsdata vid inspektion och rondering

LIVE 1

ArcGIS Urban i svensk samhällsplanering

LIVE 2

Så bygger man en tomtkartetjänst

LIVE 4-5

Tillskottsvatten i Karlskrona

LIVE 6-7

Cityworks – GIS-baserad ärendehantering för infrastruktur och anläggningar

LIVE 3

18.30–

MIDDAG MED UNDERHÅLLNING

08.30–09.00

Best practice – kom igång med trädinventering

LIVE 1

Kommunens geodataportal

LIVE 2

Best Practice – så publicerar du en 3D-scen

LIVE 4-5

Utility Networks skapar nytta i VA

LIVE 6-7

ArcGIS Enterprise – Administrera din Portal

LIVE 3

09.05–09.35

Trädinventering med Collector for ArcGIS

LIVE 1

Digitalisering av äldre detaljplaner – Best practice

LIVE 2

Best practice – testmiljö i Sundbyberg

LIVE 4-5

Story Map för presentationer inom VA

LIVE 6-7

Nya ArcGIS QuickCapture

LIVE 3

09.35–10.05

FIKA

10.05–10.35

Ny produkt för lokala trafikföreskrifter

LIVE 1

Digital ÖP – från databas till visualisering i Story Maps

LIVE 2

GEOSECMA for ArcGIS Enterprise – Systemarkitektur

LIVE 4-5

Best practice – grunddataförsörjning i VA

LIVE 6-7

Nya Collector for ArcGIS

LIVE 3

10.40–11.10

Nyheter från Trafikverket

LIVE 1

Avancerad redigering och topologihantering i primärkarta

LIVE 2

Pass inställt pga sjukdom

LIVE 4-5

Stockholm Vatten och Avfall - VA-kommunikation med kartberättelser

LIVE 6-7

Så arbetar du med kartografi

LIVE 3

11.15–11.45

Cykelinfrastruktur – Trafikverkets syn

LIVE 1

Optimerade arbetsflöden för nybyggnadskarta/detaljplan

LIVE 2

Trelleborgs användning av Collector for ArcGIS inom VA

LIVE 4-5

Avancerad databashantering i VA

LIVE 6-7

Befolkningsanalys i ArcGIS Insights

LIVE 3

11.50–12.20

Ovanåker multikriteriaanalys -energieffektivisering i samällsplaneringen

LIVE 1

Tillsynsapp för miljö och bygglov i Karlskrona

LIVE 2

Repetition; Övervakning med ArcGIS Monitor

LIVE 4-5

Svenskt vatten trendspanar

LIVE 6-7

Effektivisera din datahantering – låt FME göra jobbet

LIVE 3

12.20–13.20

LUNCH

13.20–13.50

Digitalt gaturum i Knivsta - från inget till allt

LIVE 1

Så optimeras ett införande av BAL

LIVE 2

En kommun - en gemensam kartportal

LIVE 4-5

RISE – rapport om smarta VA-nät

LIVE 6-7

ArcGIS Enterprise – Var har mitt data tagit vägen?

LIVE 3

13.55–14.25

Best practice – från vägnät till skötsel av gaturummet

LIVE 1

Digital tvilling i Karlskrona kommun

LIVE 2

Drone2Map – Från drönarfoto till 3D-modell

LIVE 4-5

Tillskottsvatten i Kungälv

LIVE 6-7

Operations Dashboard for ArcGIS – Best practice

LIVE 3

14.30–15.00

Kommunens geodataportal för det digitala gaturummet

LIVE 1

AI och planbestämmelser i Örebro

LIVE 2

Boverket – remiss för föreskriftsrätt

LIVE 4-5

Förnyelseplanering – risk och konsekvens

LIVE 6-7

Web AppBuilder for ArcGIS

LIVE 3

15.05–15.35

Enklare planering med GEOSECMA Grävtillstånd

LIVE 1

Planera trafikvägar i Knivsta

LIVE 2

Repetition av pass "Kommunens geodataportal"

LIVE 4-5

Nyckeltal och verksamhetsstyrning i VA

LIVE 6-7

Story Maps – Best practice

LIVE 3

15.35–

SPRINGFIKA

LOKALÖVERSIKT

FAQ

Som du säkert vet så hålls ArcGIS & GEOSECMA konferens på Clarion Hotel & Congress i Malmö. När du anländer till hotellet kommer du att hänvisas till informationsdisken för vår konferens. Där hälsar vi dig välkommen och du börjar dagen med fika samt registrering mellan 08.30-09.30.

Tel: 040-20 75 00
Dag Hammarskjölds torg 2
211 18 MALMÖ

Registrering sker mellan 08:30–09:30 i vår informationsdisk, dag.1. Där bjuder vi även på fika och mingel.

Under de planerade fikapauserna bjuds det på kaffe och tilltugg i utställningsområdet.

Lunch bjuds det mellan Dag.1 12:00–13:00 Dag.2 12:20–13:20. Skyltar och personal visar vägen.

Vi inleder med mingel kl. 18:30 på tisdagskvällen. Personal och skyltar visar vägen.

Följ oss på LINKEDIN

Följ oss på LinkedIn för senaste nytt inom samhällsbyggnad, VA, digitala gaturummet och GIS-samordning.

Till LinkedIn

Tweets från konferensen

UTVÄRDERING

Hjälp oss att bli bättre! Genom att fylla i enkäten får du tillgång till alla presentationer från AGC20. Tack på förhand!

Till utvärderingen

Konferensen anordnas av: